KLAUZULA- KONTAKT PeP

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych  przez firmę Digital Max Michał Borkowski NIP: 876-192-10-19 oraz jej partnera Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie oraz kontakt za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych w celu marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

Administratorem Twoich danych osobowych, udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest firma Digital Max Michał Borkowski NIP: 876-192-10-19 z siedzibą w Grudziądzu ( 86-300 ) przy ulicy Wybickiego 35.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu:

  • wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie istotnych
    informacji dotyczących produktów i usług firmy zgodnie z treścią zapytania.


Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1f) RODO miedzy innymi w celu:

  •  zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
  • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  • obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
  •  statystycznym.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi
na zadane pytanie, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane, ale jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Twoje prawa:
1) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
2) Masz prawo cofnięcia zgody, w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody,
3) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy
uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Oświadczam również że jestem osobą uprawnioną do reprezentowania wskazanego powyżej podmiotu, zapoznałem/am się z informacjami, dotyczącymi administratora podanych przeze mnie danych oraz akceptuję jej treść